Svatba na Karlštejně

Připravili jsme pro Vás základní informace k Vašemu velkému dni.

Svatební obřady na Karlštejně se konají v Hodovní síň Císařského paláce – interiér základní prohlídkové. Vstup do obřadní síně je po schodech nahoru z hlavního nádvoří a přes hradbu pak do Hodovní síně.

Svatebčanům je umožněno přijet auty k tzv. hornímu parkovišti (Parkoviště pro svatby cca 200 metrů od I. hradní brány) a dvě auta mohou přijet až před II. hradní bránu (asi 50 m od obřadní síně).

Z provozních a bezpečnostních důvodů není bohužel možné vjíždět auty až do hlavního nádvoří a otáčet se tam. Kapacita obřadní síně: ideálně 60 osob, ale vejde se i více svatebčanů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k přítomnosti návštěvníků hradu na přístupových cestách i na nádvoří je třeba řídit se pokyny městské policie, pracovníků hradu Karlštejn a bezpečnostní agentury hradu.

Svatební obřady se konají obvykle v době, kdy je hrad přístupný veřejnosti, a veškeré organizační podrobnosti (termín, hudba...) je třeba projednat s matrikářkou paní Magdalenou Kasíkovou na Úřadu městysu Karlštejn na tel. +420 311 681 347 nebo na e-mailu matrika@obeckarlstejn.cz.

Pokud se rozhodnete spojit své životy v naší Hodovní síni, kontaktujte nejprve paní matrikářku a u ní vyřídíte všechny náležitosti.

Cena za svatbu zahrnuje pronájem obřadní síně i poplatky na matrice 2023:

  • Oba snoubenci jsou občany ČR: 18 100 Kč (12 100 vč. DPH Kč je nájem Hodovní síně, 3 000 Kč vč. DPH je pořadatelská činnost, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 1 000 Kč správní poplatek)
  • 1 snoubenec je občan ČR a 1 snoubenec je cizinec nebo bez trvalého pobytu na území ČR: 20 100 Kč (12 100 vč. DPH Kč je nájem Hodovní síně, 3 000 Kč vč. DPH je pořadatelská činnost, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 3 000 Kč správní poplatek)
  • Oba snoubenci jsou cizinci nebo oba bez trvalého pobytu na území ČR: 21 100 Kč (12 100 vč. DPH Kč je nájem Hodovní síně, 3 000 Kč vč. DPH je pořadatelská činnost, 2 000 Kč poplatek za služby MÚ, 4 000 Kč správní poplatek)

Výše poplatků je dána zákonem o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. a cenovým výměrem městyse Karlštejn č. 02/2014 v platném znění.

Fotografování snoubenců

Fotografování je samozřejmé během obřadu v Hodovní síni a krátce také po něm. Dále je možné fotografovat novomanžele na hradbách, hlavním nádvoří a v areálu hradní studny (nikoliv přímo v hradní studni).

Je nám líto, že snoubencům, vstupujícím do manželství v Hodovní síni, nemůžeme nabídnout fotografování v dalších interiérech hradu. Nedovoluje to bohužel návštěvní provoz hradu.

Nenašli jste informace, které jste hledali? Nevadí, zavolejte nám nebo kontaktujte přímo úřad městysu Karlštejn.

 

Kontakty

  • Hrad Karlštejn (obecné informace, obhlídka obřadní síně): Marie Weberová, weberova.marie@npu.cz, tel. +420 311 681 617
  • Matrika městysu Karlštejn: Magdalena Kasíková, tel. +420 311 681 347
  • Registrované partnerství je možné uzavřít pouze před matrikářkou města Kladno: vedoucí oddělení matriky Jaroslava Vrňáková, tel. +420 312 604 207